Keterangan Logo Jabatan Amal MalaysiaTangan Berpautan
Ikatan persaudaraan, semangat ukhuwah
dan membantu sesama manusia


Bendera Amal & Globe
Membawa panji-panji 'Amal' kepada semua kaum
dan bersifat global


Mahkota Al-Amal, Bulan & Bintang

Mengutamakan tugasan 'Amal' berdasarkan
prinsip rukun Islam dan teras 'Amal'

0 comments:

Post a Comment